Home

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Centar za podršku i promociju evropskih integracija

 
Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) je oformila Centar za podršku i promociju evropskih integracija (CePPEI). Centar se bavi praktičnim aspektima prilagođavanja standardima EU i ima osnovni cilj povećanje nivoa informiranosti o Evropskoj uniji (opće i konkretne informacije o EU), o procesu evropskih integracija, programima i instrumentima EU, te raspoloživim EU fondovima, mogućnostima apliciranja i dr. 
  
Centar prikuplja i obrađuje podatke i informacije o procesu evropskih integracija, regionalnom ekonomskom razvoju i praktičnoj primjeni evropskih standarda, te ih pravovremeno prezentira. Centar pruža praktičnu podršku pravnim subjektima, posebno malim i srednjim preduzećima (SME), institucijama, nevladinim organizacijama i građanima u potrazi za informacijama za pripremu projekata i aplikacija za dobivanje nepovratnih sredstava EU iz fondova pretpristupne pomoći, a sve radi bržeg, ravnomjernijeg i sveobuhvatnijeg privrednog i društvenog razvoja. 
 
U pripremi projektnog zadatka učestvovao je ekspert za evropske integracije Zekerijah Smajić, koji pruža konsultantsku podršku u realizaciji projekta. SERDA je krajem 2010. godine primljena u članstvo Europske asocijacije razvojnih agencija (EURADA).  Članstvo u EURADA-i omogućiti će SERDA-i uključivanje, prisutnost te pozicioniranje među EU organizacijama, koje promoviraju lokalni i regionalni ekonomski razvoj na principu razmjene iskustva i primjera dobre prakse.
 
NAPOMENA: CePPEI je isključivo odgovoran za tekstove i oni ne odražavaju stav Evropske unije ili Evropske komisije! 
 
 
 
 
 

 

 
ECB bi mogao biti prisiljen na dodatne mjere ako vlade ne ubrzaju reforme PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 august 2016 09:36
FRANKFURT - Europska središnja banka (ECB) možda će biti prisiljena pojačati program monetarnih poticaja ako vlade ne poduzmu mjere kako bi potaknule gospodarski rast, upozorio je član bančina upravnog vijeća Benoit Coeure.
Više...
 
Pokrenuta web aplikacija putem koje građani mogu učestvovati u procesu programiranja i provedbe IPA-e II PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 august 2016 10:37

Direkcija za evropske integracije BiH (DEI) je danas službeno predstavila i pokrenula web aplikaciju eKonsultacije u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II), koja je razvijena u okviru projekta koji finansira EU „Jačanje kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI).

Ova web aplikacija omogućava zainteresiranim građanima, organizacijama civilnog društva i široj javnosti, da se putem interneta potpuno i pravovremeno informišu o procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA-e II, te daju svoje ideje i sugestije za unapređenje ovog procesa.

IPA II je novi instrument EU za pružanje pretpristupne pomoći u periodu 2014-2020. IPA II će dati finansijsku i tehničku pomoć u provedbi reformi u okviru prethodno definiranih sektora koji obuhvaćaju oblasti poput demokratije i upravljanja, vladavine prava, rasta i konkurentnosti. Ovakvim sektorskim pristupom promovira se strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji datog sektora i njegovom usklađivanju sa EU standardima. Njime se omogućava i prelazak ka bolje ciljanoj pomoći, čime se osigurava efikasnost, održivost i usmjerenost ka rezultatima.

Midhat Džemić, šef Odsjeka za bilateralnu pomoć zemalja Evropske unije BiH u DEI je izjavio:„Budući da Direkcija za evropske integracije BiH ima ulogu koordinatora procesa evropskih integracija na nivou države, kao i koordinatora između državnih institucija i entiteta, te da, pored ostalih zadataka, koordinira i finansijsku pomoć EU, prepoznata je važnost učešća građana u procesu programiranja i implementiranja IPA-e II. Poštujući ove činjenice postavili smo i ostvarili cilj da omogućimo svim zainteresiranim građanima učešće u procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA-e II. Rezultat tih napora je spomenuta web aplikacija koju s ponosom predstavljam danas.”

U okviru CBGI projekta u aprilu ove godine također je pokrenuta web aplikacija za učešće građana u javnoj politici i procesima donošenja određenih pravnih akata, kako bi mogli podijeliti svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se usvajaju u institucijama BiH.

Chlóe Berger, vršilac dužnosti šefa Kooperacija Delegacije EU u BiH je izjavila: „Funkcionalni dijalog, koordiniranje i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Uspješnom implementacijom ovog projekta, danas smo opet u prilici da građanima BiH predamo na korištenje jedan moderan internet alat, kojim na jednostavan način, mogu izraziti svoje mišljenje o predmetnim procesima i koji su u domenu njihovih interesa.“

CBGI projekat finansira EU u iznosu od 297,820.00 eura iz sredstava IPA 2012, a provodi ga Kronauer Consulting.

Projekat će do 1. septembra 2016. raditi na daljnjem poboljšanju dijaloga predstavnika institucija vlasti u BiH sa građanima i predstavnicima civilnog društva o ključnim pitanjima koja se odnose na razvoj i provedbu javnih politika.

Link za web aplikaciju: http://ipa-ekonsultacije.dei.gov.ba/

Za više informacija o CBGI projektu, molimo Vas da posjetite www.cbgi.baCBGI in BiH facebook stranicu, kao i CBGI twitter CBGIinBiH

 
Erasmus studenti iz BiH počinju novo iskustvo u Evropskoj uniji PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 august 2016 10:35

EU info centar organizovao je 30. juna promociju programa Erasmus + kako bi se dobitnici Erasmus stipendija za akademsku 2016/17. godinu iz cijele BiH upoznali s onim što ih očekuje na univerzitetima u Evropskoj uniji.

 

U razgovoru sa studentima šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark istakao je važnost postojanja obrazovanih mladih profesionalaca za svaku zemlju, a posebno BiH.

 

“Želio bih se sastati s vama kada se vratite. Nadam se da ćete se vratiti. Takođe se nadam da ćete ovo iskustvo iskoristiti i prenijeti ga na svoje prijatelje i druge mlade ljude u BiH. Ovo je izvrsna prilika i ponosan sam na to što mi kao EU imamo ovakve obrazovne programe. I sam sam učestvovao u sličnim programima i ne bih bio ovdje danas da nisam” – kazao je Wigemark obraćajući se novim dobitnicima Erasmus stipendije iz BiH.

 

Erasmus + akcija Kreditne mobilnosti nudi studentima sa univerziteta sa Zapadnog Balkana priliku da provedu jedan semestar na studijama na jednom od univerziteta u EU, dok Erasmus Mundus zajednički master i doktorski programi nude kompletne master ili doktorske cikluse na jednim od EU univerziteta.

 

Helene Skikos, visoka službenica i koordinatorica za obrazovanje i kulturu Evropske komisije za zapadni Balkan, iskoristila je priliku da istakne posvećenost EU prema BiH i, uopšteno, prema zemljama Zapadnog Balkana.

 

“Ovaj program je pokrenut u 80-im godinama, prije 30 godina. Tada je bio isključivo u granicama Evropske unije, ali smo ga sada proširili. Sada imamo izdašan budžet za zemlje zapadnog Balkana. Naš godišnji budžet iznosi više od 20 miliona evra za zemlje zapadnog Balkana“ , izjavila je Skikos.

 

Predstavnici alumni organizacije Erasmus Student Network (ESN) podijelili su korisne savjete koji bi mogli biti od pomoći sljedećoj generaciji Erasmus studenata da lakše otpočnu novo životno iskustvo.

 

Berina Sabanovic, predstavnica ESN-a, opisala je svoju Erasmus Credit mobilnost, koju je provela u Italiji, kao iskustvo koje mijenja život.

 

‘’Erasmus razmjena je otvorila nove vidike za mene. Ne samo metaforički, jer sam, nakon završetka dodiplomskih studija, postala dobitnica stipendije Erasmus Mundus za zajednički master program“, rekla je Berina.

 

Student Nikola Haviereff s nestrpljenjem iščekuje septembar kako bi započeo svoje Erasmus iskustvo u Berlinu.

 

‘’Nemam neka posebna očekivanja, ali sam vrlo svjestan da studenti u Berlinu i, generalno, u EU imaju mnogo prilika. Pokušaću da iskoristim ovo vrijeme da učim, vidim, upoznam i posjetim što više mogu“, zaključio je Haviereff.

 

Erasmus+ je program EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Počeo je 1. januara 2014. godine i zamjenjuje trenutne finansijske programe koji vodi Evropska komisija u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta, uključujući i Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), Mladi u akciji i druge međunarodne programe uključujući i Jean Monnet i Erasmus Mundus. Erasmus+ program traje  u periodu od 2014. do 2020. godine i podržava aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja, uključujući visoko obrazovanje, dodatno obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole i aktivnosti mladih.

 

Sve relevantne informacije o Erasmus+ mogu se pronaći na službenoj stranici:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

i na stranicama BiH Nacionalnog Erasmus+ ureda:

http://www.erasmusbih.com/index.php/en/

Erasmus+ vodič dostupan je ovdje:

http://euinfo.ba/wp-content/uploads/2015/10/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 
Sljedeće subote razgovori o europskoj budućnosti PDF Ispis E-mail
Utorak, 23 august 2016 14:35

Slovenski premijer Miro Cerar sudjelovat će iduće subote na radnim konzultacijama o budućnosti Europske unije koje organizira njemačka kancelarka Angela Merkel a na sastanak, u čijem će fokusu biti migracije, pozvani su i premijeri Bugarske, Austrije i Hrvatske, potvrdio je Cerarov kabinet.

Više...
 
Moraju se osigurati resursi za provođenje aktivnost Erasmus + programa PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 august 2016 09:31

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o učešću BiH u Erasmus plus programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje.

Više...
 
Erasmus studenti iz BiH počinju novo iskustvo u Evropskoj uniji PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 august 2016 10:35

EU info centar organizovao je 30. juna promociju programa Erasmus + kako bi se dobitnici Erasmus stipendija za akademsku 2016/17. godinu iz cijele BiH upoznali s onim što ih očekuje na univerzitetima u Evropskoj uniji.

 

U razgovoru sa studentima šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Lars-Gunnar Wigemark istakao je važnost postojanja obrazovanih mladih profesionalaca za svaku zemlju, a posebno BiH.

 

“Želio bih se sastati s vama kada se vratite. Nadam se da ćete se vratiti. Takođe se nadam da ćete ovo iskustvo iskoristiti i prenijeti ga na svoje prijatelje i druge mlade ljude u BiH. Ovo je izvrsna prilika i ponosan sam na to što mi kao EU imamo ovakve obrazovne programe. I sam sam učestvovao u sličnim programima i ne bih bio ovdje danas da nisam” – kazao je Wigemark obraćajući se novim dobitnicima Erasmus stipendije iz BiH.

 

Erasmus + akcija Kreditne mobilnosti nudi studentima sa univerziteta sa Zapadnog Balkana priliku da provedu jedan semestar na studijama na jednom od univerziteta u EU, dok Erasmus Mundus zajednički master i doktorski programi nude kompletne master ili doktorske cikluse na jednim od EU univerziteta.

 

Helene Skikos, visoka službenica i koordinatorica za obrazovanje i kulturu Evropske komisije za zapadni Balkan, iskoristila je priliku da istakne posvećenost EU prema BiH i, uopšteno, prema zemljama Zapadnog Balkana.

 

“Ovaj program je pokrenut u 80-im godinama, prije 30 godina. Tada je bio isključivo u granicama Evropske unije, ali smo ga sada proširili. Sada imamo izdašan budžet za zemlje zapadnog Balkana. Naš godišnji budžet iznosi više od 20 miliona evra za zemlje zapadnog Balkana“ , izjavila je Skikos.

 

Predstavnici alumni organizacije Erasmus Student Network (ESN) podijelili su korisne savjete koji bi mogli biti od pomoći sljedećoj generaciji Erasmus studenata da lakše otpočnu novo životno iskustvo.

 

Berina Sabanovic, predstavnica ESN-a, opisala je svoju Erasmus Credit mobilnost, koju je provela u Italiji, kao iskustvo koje mijenja život.

 

‘’Erasmus razmjena je otvorila nove vidike za mene. Ne samo metaforički, jer sam, nakon završetka dodiplomskih studija, postala dobitnica stipendije Erasmus Mundus za zajednički master program“, rekla je Berina.

 

Student Nikola Haviereff s nestrpljenjem iščekuje septembar kako bi započeo svoje Erasmus iskustvo u Berlinu.

 

‘’Nemam neka posebna očekivanja, ali sam vrlo svjestan da studenti u Berlinu i, generalno, u EU imaju mnogo prilika. Pokušaću da iskoristim ovo vrijeme da učim, vidim, upoznam i posjetim što više mogu“, zaključio je Haviereff.

 

Erasmus+ je program EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport. Počeo je 1. januara 2014. godine i zamjenjuje trenutne finansijske programe koji vodi Evropska komisija u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta, uključujući i Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), Mladi u akciji i druge međunarodne programe uključujući i Jean Monnet i Erasmus Mundus. Erasmus+ program traje  u periodu od 2014. do 2020. godine i podržava aktivnosti u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja, uključujući visoko obrazovanje, dodatno obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole i aktivnosti mladih.

 

Sve relevantne informacije o Erasmus+ mogu se pronaći na službenoj stranici:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

i na stranicama BiH Nacionalnog Erasmus+ ureda:

http://www.erasmusbih.com/index.php/en/

Erasmus+ vodič dostupan je ovdje:

http://euinfo.ba/wp-content/uploads/2015/10/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 
Prvi put od 2009. godine: Moody's podigao rejting austrijskih banaka PDF Ispis E-mail
Srijeda, 24 august 2016 10:30

Kreditna rejting agencija Moody's je prvi put od 2009. godine podigla rejting za austrijski bankarski sistem.
Agencija je izglede za austrijske banke promijenila sa negativnih na stabilne.

Više...
 
Štiglicov recept za spas Europe: Fleksibilni euro PDF Ispis E-mail
Utorak, 23 august 2016 08:58

Nobelovac i bivši glavni ekonomista Svjetske banke Jozef Štiglic ima plan kako da spase Europu. U najnovijoj knjizi Euro: Kako je zajednička valuta ugrozila budućnost Europe ušao je u korjene europske krize i predložio rješenje koje će vratiti europsku zajednicu na put uspjeha.

Više...
 

Pretraga

Online članovi

Trenutno aktivnih Gostiju: 92 

Anketa

Da li ste dovoljno informisani o novom instrumentu pretpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020?
 
Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo