Home

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Istorija BiH PDF Ispis E-mail

Savremeni period historije Bosne i Hercegovine počinje 25.11.1943. godine kada je održano Prvo zasjedanje Zemaljskog Antifašističkog Vijeća Narodnog Oslobođenja Bosne i Hercegovine u Mrkonjić Gradu, na prelazu iz centralnog u sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine. Drugo Zasjedanje istog Vijeća održano je u julu 1944. godine u Sanskom Mostu, u sjeverozapadnom dijelu BiH, a treće u aprilu 1945. godine u Sarajevu, kada Vijeće prerasta u Skupštinu Bosne i Hercegovine, kao Republike u sastavu tadašnje države Jugoslavije.

 
Nakon deklaracije nezavisnosti u oktobru 1991. godine, slijedilo je proglašenje nezavisnosti od bivše Jugoslavije 03.03.1992. godine, nakon održanog Referenduma.
 
Bosna i Hercegovina je postala članica Ujedinjenih nacija 22.05.1992. godine, a 20.06.1992. godine proglašeno je ratno stanje u BiH.
 
U gradu Dejtonu, Savezna država Ohajo, SAD, 21.11.1995. godine je zaključen mirovni sporazum, dok je konačni sporazum potpisan u Parizu, 14.12.1995. godine.
 
Dejtonski mirovni sporazum (u nastavku: Sporazum) je sačuvao međunarodne granice Bosne i Hercegovine i uspostavio zajedničku, multietničku i demokratsku vladu koja je nadležna za obavljanje vanjske, diplomatske i fiskalne politike.
 
Priznat je i drugi nivo vlasti, sastavljen od dva entiteta, približno jednake veličine: Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Vladama entiteta su date brojne nadležnosti. Uspostavljen je Ured visokog predstavnika (OHR) da nadgleda implementaciju civilnih aspekata Sporazuma. U toku 1996. godine međunarodne mirovne snage (IFOR), predvođene snagama NATO-a, sa 60 000 vojnika su bile zadužene za monitoring i sprovođenje vojnih aspekata Sporazuma. IFOR je zamijenjen manje brojnim snagama (SFOR) zaduženim za sprječavanje ponovnih sukoba. Snage za čuvanje mira Evropske unije (EUFOR) su zamijenile SFOR u decembru 2004. godine, sa misijom očuvanja mira i stabilnosti u cijeloj državi. Misija EUFOR-a je izmjenjena i fokusirana na civilno djelovanje u Oktobru 2007. godine, a broj vojnika je smanjen sa 7000 na manje od 2 500.
 
U međuvremenu, 25.11.2005. godine Bosna i Hercegovina je započela proces pregovora o pridruživanju EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 16.06.2008. godine u Luksemburgu između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Bosne i Hercegovine sa druge strane.
 
 
 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo