Home

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Geografija PDF Ispis E-mail

Bosna i Hercegovina je smještena u Jugoistočnoj Evropi, između Jadranskog mora na jugu i rijeke Save na sjeveru. Središte zemlje je približno na 44 stepena sjeverne geografske širine i 18 stepeni istočne geografske dužine. Površina je ukupno 51 209 kvadratnih kilometara, od čega je zemlja 51 197 kvadratnih kilometara a voda 12,2 kvadratnih kilometara. Ukupna dužina granica je 1 538 kilometara, od čega sa Hrvatskom 932 kilometra, Srbijom 357 kilometara i Crnom Gorom 249 kilometara.

 
Dužina morske obale je 20 kilometara.
 
Klimu obilježavaju topla ljeta i hladne zime, područja sa višom nadmorskom visinom imaju kratka, hladna ljeta i duge i oštre zime. Reljef je uglavnom brdsko-planinski, ispresijecan brojnim dolinama. Najniža tačka je u Neumu 0 metara nv, a najviša vrh planine Maglić na granici sa Crnom Gorom 2 386 metara nv. Najznačajnije rijeke prema prosječnom proticaju i hidroenergetskom potencijalu su Sava, Drina, Neretva, Una, Bosna, Vrbas, Lim, Sana i Trebišnjica.
 
Posljednji popis stanovništva je proveden 1991. godine, tako da ne postoje pouzdani podaci o broju stanovnika, pretpostavke iz jula 2008. godine se sa velikim odstupanjima kreću oko cifre od 4 200 000 stanovnika.
 
Glavni grad je Sarajevo sa geografskim koordinatama 43 stepena i 52 minute sjeverne geografske širine i 18 stepeni i 25 minuta istočne geografske dužine.
 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo