Home Izvori prava EU

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Izvori prava EU PDF Ispis E-mail

U kontekstu procesa stabilizacije i pridruživanja često se spominje pojam „acquis communautaire“ ili, prevedeno, „pravna stečevina zajednice“ uz kvantitativnu naznaku da se radi o blizu 100 000 stranica pravnih tekstova. Stoga je neophodno upoznati se sa strukturom izvora prava Evropske unije. Izvori prava EU dijele se na:

  • Primarno zakonodavstvo
  • Sekundarno zakonodavstvo
  • Međunarodno pravo
  • Sporazumi između država članica
 
Primarno zakonodavstvo
 
Primarno zakonodavstvo kao izvor prava EU obuhvata osnivačke ugovore (Ugovor o evropskoj zajednici za ugalj i čelik, Ugovor o evropskoj ekonomskoj zajednici, Ugovor o evropskoj zajednici za atomsku energiju i Ugovor o Evropskoj uniji) i revizione ugovore (Jedinstveni Evropski akt, Ugovor iz Amsterdama, Ugovor iz Nice i Lisabonski ugovor). Navedeni Ugovori predstavljaju de facto Ustav Evropske unije, u nedostatku pravnog akta koji bi formalno nosio naziv ustava.
 
Sekundarno zakonodavstvo
 
Sekundarno zakonodavstvo kao izvor prava EU obuhvata uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja, kao akte koje donose institucije Evropske unije. Uredbe, direktive i odluke su obavezujući akti, dok su preporuke i mišljenja neobavezujući. Uredbe se direktno primjenjuju na cijelom području Evropske unije. Direktive obavezuju ciljevima koji se postižu transponiranjem u obliku nacionalnog zakonodavstva država članica. Odluke su po pravilu pojedinačni akti i obavezujući su za države ili pojedince na koje se odnose. Preporuke i mišljenja iznose poziciju odnosno stajalište institucija Evropske unije po određenim pitnanjima, i uglavnom se prihvataju od strane adresata iako nisu obavzujući akti.
 
Međunarodno pravo
 
Međunarodno pravo kao izvor prava EU obuhvata ugovore i sporazume koje sa trećim državama ili međunarodnim organizacijama sklapaju Institucije EU ili države članice, što predstavlja jednu komplikovanu strukturu, imajući u vidu pravnu prirodu Evropske unije. Radi se o tome da Evropska unija u određenim segmentima nije dobila ovlaštenje od država članica da ih zastupa na međunarodnoj sceni, pa se u takvim sluačjevima javlja kao međunarodna organizacija. U većini drugih slučajeva Evropska unija predstavlja države članice u svojstvu nadnacionalnog zastupnika jedinstvenih evropskih stavova.
 
  
Sporazumi između država članica
  
Ova grupa izvora prava Evropske unije se zaključuje radi rješavanja pitanja saradnje država koja nisu direktno povezana sa aktivnostima Evropske unije. Na ovaj način se postiže ujednačavanje prava na nivou EU primjenom drugačije metodolgije. Sa druge strane ovakvi sporazumi omogućuju različite nivoe povezivanja među državama članicama i ono što se u teoriji spominje kao „Evropa sa više brzina“.
 
 
 
 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo