Home

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Francuska PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 23 juli 2009 14:51

 

 
Geslo: Liberté, Egalité, Fraternité (sloboda, jednakost, bratstvo)
 
Francuska je najveća evropska država, osnivač Evropske ekonomske zajednice, preteče današnje Evropske unije. Ujedno je jedna od pet stalnih članica UN-a, NATO-a i grupe G8. Nalazi se između Atlanskog okeana i Sredozemnog mora, na jugu je od Pirinejskog poluostrva odvojena Pirinejima, od Italije i Švajcarske odvajaju je Alpe i Jura, a na sjeverozapadu prema Njemačkoj granici većim dijelom ide rijekom Rajnom. Jedino je prema Belgiji otvorena granica (Flandrijska vrata-nizija). Pariz je glavni grad Francuske sa oko 2,144.700 stanovnika, dok šire gradsko područje broji oko 10 miliona stanovnika. Valuta euro je uvedena od 1999. godine. Državna Internet domena .fr. Pozivni broj za Francusku + 33. Vremenska zona UTC +1, ljeti UTC +2.
 
 
GEOGRAFIJA
 
Za reljef Francuske karakterističan je raspored planina i zavala, koje se među njima nalaze. Iako Pariška zavala ima ekscentričan položaj, ona je gotovo sa svim ostalim regijama Francuske u neposrednoj prirodnoj vezi.
Regije Francuske su Sjeverna, Istočna, Jugoistočna, Zapadna, Jugozapadna, Južna, Centralni masiv i Pariška zavala.
Zbog toga što je Francuska otvorena prema Atlantskom okeanu i  pod uticajem okeanskih zapadnih vjetrova, koji prodiru duboko u unutrašnjost, u klimi Francuske nema velikih suprotnosti. Francuska ima velike količine padavina preko cijele godine, a naročito jeseni i zime. Samo u središnjem i istočnom dijelu javljaju se kontinentalne ljetne kiše.
Rijeke Rajna , Sena (Seine), Loar (Loire), Garona (Garonne), Rona (Rhone) odvodnjavaju gotovo 4/5 površine Francuske.
Za Francusku je karakterističan broj malih gradova, razmješteni ravnomjerno po cijeloj državi. Pariz, glavni grad Francuske,   osnovala su plemena Parsi oko 1200. godine, po kojima Pariz i nosi ime. Pariz je ekonomsko političko i naučno središte države, ali i međunarodno središte mode, kulture i umjetnosti. Jedan je od turistički najposjećenijih gradova svijeta.
 
 
STANOVNIŠTVO
 
U Francuskoj živi 58,978.172 stanovnika. Osnovnu populaciju Francuske čine Francuzi (94%). Oni su narod romanskog porijekla i jezika čiju osnovu čine keltski etnički elementi.
Službeni jezik je francuski, ali postoji više lokalnih jezika: baskijski, bretonski, katalonski, korzički, flamanski, njemački (elzaški), okcitanski. Francuska vlada i školstvo tek su odnedavno dopustili njihovo korištenje. Regionalni se jezici danas uče u nekim školama, ali francuski ostaje jedini službeni jezik, kako na lokalnom tako i na državnom nivou.
Francuzi spadaju u najzdravije, najbogatije i najobrazovanije ljude na svetu. Francuska kultura je veoma poznata i cijenjena i imala je kroz istoriju veliki uticaj na ostale evropske narode. Prvo francusko književno djelo je Žitije Svete Olalije iz 9. veka. Najpoznatiji književnik iz Srednjeg vijeka je pjesnik Fransoa Vilon.
Etničke grupe: Francuzi 93%, Arabljani 3%, Nijemci 2%, Bretonci 1%, Kataloni 1%. Religije: rimokatolici 76%, muslimani 6.3%, protestanti 2.9% i ostali 14.5%.
Životni vijek: žene 81 godina, muškarci 73 godine.
 
 
POLITIKA
 
Ustav Francuske, usvojen 28.05.1958. godine, dao je mnogo veće ovlasti izvršnoj vlasti u odnosu na Parlament. Predsjednik se direktno bira na pet godina, te on imenuje predsjednika vlade, predsjednika kabineta, zapovijeda oružanim snagama i sklapa državne sporazume.
Francuski parlament je glavno zakonodavno tijelo. Postoji i Senat, gdje senatore bira izborni odbor na devet godina, a svake tri godine bira se jedna trećina Senata. Senat ima ograničene zakonodavne ovlasti, a u slučaju neslaganja između dva doma, Parlament ima posljednju riječ. Vlada ima jak uticaj na određivanje dnevnog reda Parlamenta.
 
 
EKONOMIJA
 
U Francuskoj vladaju kapitalistički proizvodni odnosi, u kojima stoji u ravnoteži poljoprivredna i industrijska proizvodnja, izvoz i uvoz dobara. Od 19,2 miliona privredno aktivnog stanovništva, koliko ih ima ukupno u Francuskoj, radničkoj klasi pripada 8,5 miliona ili 45%.
Glavni proizvodi francuske poljoprivrede su pšenica i vino. Ribolov je razvijen na Atlantiku, Sredozemnom i Sjevernom moru, te na mnogim jezerima i rijekama.
Francuska je glavni proizvođač željeza u Evropi i svijetu. Značajna je i proizvodnja čelika, boksita, aluminijuma. Od industrija razvijena je metalurgija, proizvodnja automobila (Renault, Peugeot, Citroen), aviona, lokomotiva, mašinska industrija (Sneider), zatim tekstilna industrija, drvna, prehrambena, itd. Industrijska središta su u Nantu, Lionu, Parizu i njegovoj okolini
Težište turizma nije samo Pariz, nego i neki ostali krajevi Francuske, posebno Rivijere i Alpe pa turistička industrija predstavlja najveću stavku nacionalnog dohotka.
Izvoz : 419 biliona $ f.o.b. (2004. god.)

Uvoz : 419.7 biliona $ f.o.b. (2004. god.)
 
 
ZANIMLJIVOSTI:
 
  • Eiffel-ov toranj (Tour Eiffel) - simbol Pariza, ljudske genijalnosti i kreativnosti. Toranj je podigao francuski inženjer Gustave Eiffel sa namjerom da od toga napravi najveći događaj velike svjetske izložbe u Parizu.

 

  • Mona Lisa - Portret  žene grofa Gioconda.

 

  • Notre Dame - najposjećenija katedrala u Francuskoj. "Teška kao slon, a laka kao leptir"

 

  • Nica - važna luka i glavni grad regije koja obuhvata francusku rivjeru, 
                                                                                
  • Francuska kuhinja je jedna od najpopularnijih na svetu. Vina takođe imaju veliku reputaciju u svetu.
 
 

 

 

 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo