Home Aktuelnosti Jačanje kapaciteta za programiranje ruralnog razvoja u BiH

User Menu

CePPEI glasnik


Prijava


Primati HTML?

Joomla :
Jačanje kapaciteta za programiranje ruralnog razvoja u BiH PDF Ispis E-mail
Srijeda, 04 novembar 2009 12:55

Zvanično predstavljanje projekta "Jačanje kapaciteta za programiranje ruralnog razvoja u BiH (3P– BHRD)" održaće se  05. novembra 2009. godine  u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Svrha projekta Evropske unije 3P–BHRD je pružanje savjetodavne pomoći kako bi se ojačalo programiranje poljoprivrednog i ruralnog razvoja, kao i platni kapaciteti u BiH radi budućeg pristupa BiH značajnim sredstvima iz IPA programa koja su specifično namijenjena ruralnom razvoju, a koja su trenutno dostupna zemljama koje imaju status EU kandiata. Opšti cilj projekta je doprinos razvoju održivog, konkurentnog i dinamičnog sektora poljoprivrede, prehrane i šumarstva u BiH. Cilj će se realizovati putem postepenog jačanja struktura vlasti, putem davanja podrške harmonizaciji i približavanju ovog sektora EU, te putem promocije učesničkog pristupa u izradi i korištenju mjera ruralnog razvoja, koje će biti demonstrirane kroz primjenu ‘pilot aktivnosti’. Mjere će kreirati na način kako bi unaprijedile ekonomski i društveni razvoj ruralnih zajednica u ciljnim zonama u BiH. 

 

Projekat 3P-BHRD se finansira kroz program IPA 2007, a realizuje ga konzorcijum koji predvodi NIRAS International Consultants, u saradnji sa Fondacijom za programe pomoći poljoprivredi (FAPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te njegov Sektor za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj. U okviru državnog programiranja ruralnog razvoja, oba bh. entiteta i Brčko Distrikt će imati koristi u izgradnji vlastitih kapaciteta, u skladu sa IPARD smjernicama i mehanizmima pomoći EU, te kroz stvaranja ‘LEADER’ akcionih grupa na lokalnom nivou.

 

Tokom zvaničnog predstavljanja biće podrobnije objašnjen značaj i glavni ciljevi projekta 3P-BHRD, a učesnicima će se ovom prilikom obratiti Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, predstavnik Delegacije Evropske komisije u BiH, predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, Odjela za poljoprivredu Brčko distrikta te predstavnik Parlamentarne skupštine BiH.

 

 

Pretraga

Developed by SERDA team ~ Copyright 2009 SERDA d.o.o. Sarajevo